Honden hebben een taal …

Ze communiceren met elkaar én met ons!

 

Een lezing over de lichaamstaal van honden

door Gerd Köhler zondag 13 april 2014 in Nijmegen   

Alle honden, waar ze ook vandaan komen, spreken dezelfde taal. Honden gebruiken deze taal om conflicten te voorkomen of om gerust te stellen. Om in harmonie met onze honden te leven, is het van belang dat we hen verstaan: communiceren in plaats van commanderen is het motto. Wij kunnen deze prachtige taal leren en ontdekken hoe sociaal vaardig honden zijn. Kennis van de lichaamstaal van honden komt het welzijn van honden en de veiligheid in de omgang tussen mens en hond ten goede.

De Duitse pedagoog en hondengedragsdeskundige Gerd Köhler is kenner bij uitstek van de lichaamstaal van honden. Aan de hand van foto- en filmmateriaal wordt de taal van honden (zoals conflictvermijdende signalen, afstandvergrotende signalen en stress-signalen) getoond en verklaard. Gerd Köhler laat zien waarom het van wezenlijk belang is dat wij in de omgang met honden kennis hebben van de hondentaal.

 

  

Waarom blaffen honden?

 

Een lezing over blafgedrag

door Gerd Köhler 9 november 2014 in Nijmegen

Nog niet lang geleden dacht men dat blaffen geen betekenis had. Het tegendeel bleek waar: blaffen is een uiting van zeer uiteenlopende gevoelens, zoals blijdschap, angst of frustratie. Iedere emotie heeft een specifiek klankpatroon, te begrijpen voor zowel andere honden als mensen. Gerd Köhler laat u de verschillende typen van blaffen horen en zien. Hij gaat in op de oorzaken van overmatig blaffen en op wat we kunnen doen om het te voorkomen of op te lossen.

 

  

De Spelende Hond

  

Een lezing over het spelgedrag van honden 

door Gerd Köhler 22 maart 2015 in Nijmegen

Het is erg leuk om naar spelende honden te kijken. De ene hond krijgt er geen genoeg van, terwijl de andere er niets van moet hebben. Soms zijn er momenten dat spel ernst wordt. Het kan gebeuren dat honden elkaar dan verwonden. Hadden wij het spel tijdig moeten stoppen, zoals we bij kinderen zouden doen of ‘’zoeken ze het zelf wel uit’’? Kunnen honden ook pesten en zijn er spelregels in het spel van honden? Is een hond die niet wil spelen abnormaal? En waar moeten we op letten als mens en hond met elkaar spelen? Op deze vragen en meer gaat de pedagoog en honden-gedragsdeskundige Gerd Köhler tijdens de voordracht in. Aan de hand van foto's en filmbeelden wordt het thema aanschouwelijk gemaakt.